เงื่อนไขการรับประกันล้อแม็กซ์นำเข้าโดยบริษัท เอเจ ออโตโมทีพ
    1. รับประกัน 1 ปี จากวันที่ซื้อสินค้า ยึดวันที่ในใบเสร็จเป็นสำคัญ
    2. รับประกันความเสียหายของโครงล้อ
    3. รับประกันเรื่องสีภายนอก
    4. ลูกค้ามีการลงทะเบียนพร้อมแนบใบเสร็จที่มีวันที่เข้าระบบให้เรียบร้อย

        สาเหตุนอกเงื่อนไขการรับประกันล้อ
    1. ความเสียหายจากการชนหรือกระแทกกับขอบทาง ตกหลุม หรือ กระแทกกับของแข็ง
    2. นำล้อไปใช้กับรถผิดประเภท รถที่มีน้ำหนักมากเกินประเภทล้อที่กำหนดไว้
    3. สาเหตุจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรถที่ผิดกับล้อ
    4. ล้อที่ใส่สำหรับการแข่ง,ใช้บนถนนที่ไม่เหมาะสมหรือ สภาพอากาศที่ผิดปกติ
    5. ล้อมีการดัดแปลงจากเดิม เช่นแก้ รูพีซีดี , เซ็นเตอร์บอร์ หรือพ่นสี เปลี่ยนสีล้อ เป็นต้น
        conditions for warranty of imported alloy wheels by AJ Automotive (Thailand) Co., Ltd.
    • 1 year warranty from the date of purchase based on the date on the receipt covers:
    • Damage to the wheel frame
    • Exterior paint
    • Customers are registered with a receipt with the login date.

        Warranty does not cover:
    • Damage from bumps or hitting the curbs, driving down a hole, or hitting with solid object
    • Wheels were used on the wrong type of vehicle that weighs more than the specified wheel type
    • Using wrong car-care products for wheels
    • Wheels used for racing, driving on improper roads or in unusual weather
    • Wheels have been modified from the original, such as fixing PCD holes, center bore or spray paint, change the color of the wheels, etc.
Register Key